Kicks & Bans

Hoe geef ik een chatter een Kick?
Om een chatter een waarschuwing kick te geven, Typ:

/cs kick #chatkamer nicknaam reden
Bijvoorbeeld: /cs kick #Welkom Alfred Gedraag je aub!

Kick een gegeven nick uit een kanaal. Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of diegenen met niveau 5 of hoger op het kanaal. Kanaalstichters mogen ook maskers opgeven.

Hoe geef ik een chatter een Ban?
Om een chatter een ban te geven op nicknaam, Typ:

/cs ban #chatkamer nicknaam reden
Bijvoorbeeld: /cs ban #Welkom Alfred Je houd je niet aan de regels!

Een ban op nicknaam ontneem je alleen de chat op naam. Mocht hij met een ander naam opnieuw inloggen dan zou hij gewoon weer kunnen chatten. Staff Chat2ALL gaat diegene hier niet bij helpen om de BAN weg te halen.

Om een chatter een ban te geven op hostmask, Typ:

/cs ban #chatkamer hostmask reden
Bijvoorbeeld: /cs ban #Welkom *@12-34-567-890.chello.upc.nl Je houd je niet aan de regels!

Een ban op hostmask ontneem je alle chat rechten af op kanaal. Hij kan niet meer inloggen op chatkamer waar hij een ban heeft gekregen. Hij zou moeten wachten tot de stichter van kanaal de ban eraf haalt, of zou per mail contact moeten leggen met de eigenaar van de chatkamer. Staff Chat2ALL gaat diegene hier niet bij helpen om de BAN weg te halen.

Om een chatter een ban te geven op nicknaam of hostmask met tijd, Typ:

/cs ban #chatkamer [+verlooptijd] nicknaam reden
Bijvoorbeeld: /cs ban #Welkom +25 Alfred Je bent voor 25 seconde gebant vanwege het niet na leven van de regels.

/cs ban #chatkamer [+verlooptijd] hostmask reden
Bijvoorbeeld: /cs ban #Welkom +25 *@12-34-567-890.chello.upc.nl Je bent voor 25 seconde gebant vanwege het niet na leven van de regels.

Als het goed is je kan zelf rekenen en een tijd van een ban invullen. Bant de gegeven nick of masker op een kanaal. Een optionele verlooptijd mag opgegeven worden zodat de ban automatisch verwijderd wordt wanneer de tijd verstreken is.

Om een ban te verwijderen, Typ:

/mode #chatkamer -b nicknaam of hostmask
Bijvoorbeeld: /mode #Welkom -b Alfred of /mode #Welkom -b *@12-34-567-890.chello.upc.nl

Hoe geef ik een chatter een Akick?
Om een chatter een Akick te geven, Typ:

/cs akick #chatkamer add nicknaam reden
Bijvoorbeeld: /cs akick #Welkom add Alfred Je bent momenteel niet welkom!

/cs akick #chatkamer add hostmask reden
Bijvoorbeeld: /cs akick #Welkom add *@12-34-567-890.chello.upc.nl Je bent momenteel niet welkom!

Het AKICK ADD commando voegt het gegeven nick of masker toe aan de AutoKicklijst. Als reden is gegeven, dan zal die gebruikt worden bij het kicken van de gebruiker; indien niet gegeven zal de standaard reden gebruikt worden: “Gebruiker werd verbannen van het kanaal”. Wanneer een geregistreerde nick is opgegeven dan zal het NickServ account op de lijst worden gezet in plaats van het masker. Alle gebruikers in die nickgroep zullen dan worden verbannen. Staff Chat2ALL gaat diegene hier niet bij helpen om de BAN weg te halen.

Om een chatter van een Akicklijst te verwijderen, Typ:

/cs akick #chatkamer del nicknaam of hostmask

Het AKICK DEL commando verwijdert het gegeven masker of de nick van de AutoKicklijst. Het verwijdert weliswaar geen bans die geplaatst zijn net omwille van de AutoKick; die moeten manueel verwijderd worden.

Om de akicklijst op te vragen, Typ:

/cs akick #chatkamer list

Het AKICK LIST commando geeft de AutoKicklijst weer. Als een masker word gegeven zullen alleen de AutoKickvermeldingen die overeenkomen met het masker worden weergegeven.

Het AKICK VIEW commando is een versie van AKICK LIST die meer informatie geeft. Command: /cs akick #chatkamer view