Kicks & Bans

Commando’s -> Kicks & Bans


Om een chatter te wijzen op zijn gedrag, kunt u de chatter een waarschuwing kick geven. Maak hier geen spelletje of misbruik van.

Hoe geef ik een chatter een kick ( LET OP !! Geef altijd een reden op )
Om een chatter een kick te geven, Typ:

!k nicknaam reden
Bijvoorbeeld: !k Piet Denk om je taalgebruik


Als een chatter vervelend is en u als chatkamer eigenaar de chatter wijst op zijn gedrag maar geen gehoor aan geeft, kunt u de chatter een ban geven. Ook bij deze optie maak er geen spelletje of misbruik van.

Hoe geef ik een chatter een ban ( LET OP !! Geef altijd een reden op )
Om een chatter een ban te geven, Typ:

!b nicknaam reden
Bijvoorbeeld: !b Piet Denk om je taalgebruik


Bij meerder malen waarschuwingen en geen medewerking van de chatter, kunt u de chatter laten afkoelen door kick-ban op hem uit te voeren. Nogmaals maak er geen spelletje of misbruik van.

Hoe geef ik een chatter een kick-ban ( LET OP !! Geef altijd een reden op )
Om een chatter een kick-ban te geven, Typ:

!kb nicknaam reden
Bijvoorbeeld: !kb Piet 3e waarschuwingen geen medewerking, u mag afkoelen.


Als een chatter niet meer welkom is in uw chatkamer dan kunt u de akick commando uitvoeren, dan krijgt de chatter bij ieder inlog naar uw chatkamer een automatische akick. Mocht de chatter op een ander manier toch steeds terug komen raadpleeg dan een NetAdmin.

Akick kan alleen gezet worden met access level 10 (protect) of 9999 (owner).

Hoe zet ik een akick op een chatter op naam ( LET OP !! Geef altijd een reden op )
Om een chatter een akick te geven op naam, Typ:

/cs akick #chatkamer add nicknaam reden
Bijvoorbeeld: /cs akick #Richard Piet Grof taalgebruik ongewenst gedrag en geen gehoor op aanwijzingen van chatkamer eigenaar. Niet meer welkom.

Om een chatter een akick te geven op hostmask, Typ:

/cs akick #chatkamer add hostmask reden
Bijvoorbeeld: /cs akick #chatkamer add *@ip0011c01b.upc-chello.nl Grof taalgebruik ongewenst gedrag en geen gehoor op aanwijzingen van chatkamer eigenaar. Niet meer welkom.


U kunt natuurlijk ook een chatter uit een akick lijst verwijderen of het hele akick lijst leeg te maken.

Om een chatter uit een akick lijst te verwijderen, Typ:

/cs akick #chatkamer del nicknaam/hostmask

Om de hele akick lijst leeg te maken, Typ:

/cs akick #chatkamer clear